Cơ sở sản xuất trống kungfu, trống cúng cơm, trống tụng kinh, trống cúng dường cho chùa giá rẻ nhất – Phong Vân