Cơ sở sản xuất Trống đục Phong Vân là đơn vi do tổ tiên truyền lại nghề làm trống tại Làng Đọi Tam, và đã có danh tiếng trong nghề làm Trống đục cho Chùa trên toàn quốc.

Page 1 of 41234